Investor Berk Partners takes an interest in Aarts Plastics in Waalwijk, producer of packaging for the personal care and food industry.

Berk Partners has acquired a substantial interest in the Waalwijk-based company Aarts Plastics BV (Aarts) as of December 3, 2019. Aarts is specialized in the injection molding of plastic packaging, particularly for the cosmetics industry, the food industry and the pharmaceutical industry.

Aarts produces high-end caps for, among other things, cosmetic packaging. These plastic caps often need to have a metal or glass look to match the rest of the packaging.

Activity

Aarts is the specialist in the field of complex, high-end plastic packaging and serves many large and small customers at home and abroad. Aarts mainly focuses on projects in the cosmetics industry, but also has customers in the food and non-food industry.

As a packaging manufacturer, Aarts bears responsibility for the environment, in line with Berk Partners’ ESG objectives. Aarts therefore meticulously follows the development of sustainable, biodegradable and recycled materials and will – if possible and desired – apply these products and present the various options to customers.

Transactie

De transactie betreft een zogenaamde pre-exit. Per 3 december is Berk Partners Groeifonds toegetreden als aandeelhouder. De zittende directeur Rob Geurtz blijft mede-aandeelhouder en de drijvende kracht achter Aarts.

Rob Geurtz en Berk Partners zullen zich de komende jaren samen richten op het verder uitbouwen van  Aarts Plastics, zowel binnen als buiten de landsgrenzen. De focus blijft liggen op het spuitgieten en nabewerken van high-end kunststof verpakkingen.

Geurtz voorziet interessante groeimogelijkheden. “Met de betrokkenheid van Berk Partners kunnen we blijven investeren in de technische capaciteiten van Aarts en worden ook de netwerken van Berk Partners voor Aarts beschikbaar.” aldus Geurtz.

De samenwerking met Berk Partners is een bewuste keuze, aldus Geurtz. “Deze samenwerking biedt de mogelijkheid mij verder te concentreren op de commercie en het bouwen aan het bedrijf, waarbij Berk Partners zal ondersteunen om de organisatie verder vorm te geven en te professionaliseren. Berk Partners heeft in het verleden veel ervaring opgedaan met dergelijke projecten.”

Berk Partners (Willem Kamps):“Aarts sluit goed aan bij ons investeringsbeleid. De innovatieve maakindustrie is een van onze voorkeurssectoren. Aarts is actief in een aantrekkelijke groeimarkt en neemt daar een vooraanstaande positie in. Het zittende management heeft een zeer goed trackrecord. Met de toenemende focus op kwaliteit en nabewerking in deze sector zal de rol van Aarts alleen maar toenemen.”

Transaction

The transaction is a so-called pre-exit. Berk Partners Groeifonds became a shareholder on the third of December. The incumbent director Rob Geurtz remains co-shareholder and the driving force behind Aarts.

In the coming years, Rob Geurtz and Berk Partners will jointly focus on further expansion of Aarts Plastics, both within and beyond the country borders. The focus remains on the injection molding and finishing of high-end plastic packaging.

Geurtz foresees interesting growth opportunities. “With the involvement of Berk Partners, we can continue to invest in Aarts’ technical capabilities and Berk Partners’ network will also become available to Aarts.” says Geurtz.

The collaboration with Berk Partners is a conscious decision, says Geurtz. “This collaboration offers the opportunity to further concentrate on commerce and scaling the company, whereby Berk Partners will support in further shaping and professionalizing the organization. Berk Partners has gained a lot of experience with similar projects in the past. ”

Berk Partners (Willem Kamps): “Aarts fits in well with our investment policy. The innovative manufacturing industry is one of our preferred sectors. Aarts is active in an attractive growth market and occupies a leading position. The incumbent management has a very good track record. With the increasing focus on quality and post-processing in this sector, Aarts’ role will only increase. ”