Dick Eykel

Advisor

Was vanaf 1983 lid van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken N.V. (KNP). Na de fusie van KNP met Bührmann Tetterode en VRG in 1993 werd hij lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke KNP BT, welke functie hij tot 1995 heeft uitgeoefend. Dick is lid geweest van de Raad van Commissarissen van Berk Partners (I) B.V., Berk Partners II B.V. en Berk Partners IV B.V. (vz.).

Momenteel is Dick voorzitter van de Raad van Commissarissen van Berk partners III B.V. Dick heeft tevens commissarisfuncties bekleed bij, onder meer, Berghuizer Papier B.V., Faber-Halbertsma Groep B.V., Stern Groep N.V. (1991 – 2011, vz.) en haar rechtsvoorgangers en AV Flexologic B.V. (vz.).