Groeiambitie

Maak uw plannen mogelijk met financiering van Berk Partners. Berk Partners is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die ondernemingen en ondernemers terzijde staat bij het realiseren van hun groeiambities. Met financiële inbreng en industrie- en marktkennis stelt Berk partners haar deelnemingen in staat om zowel autonoom als door middel van acquisities versneld te groeien. Berk Partners ondersteunt haar deelnemingen daarbij actief op financieel, strategisch en operationeel vlak.

Partnership

Berk Partners streeft een actief partnership na met ondernemers en managementteams. Wij zijn sparringpartner bij formulering en toetsing van de ondernemingsstrategie, stellen ons netwerk open bij het vinden van de goede mensen en brengen kennis en ervaring in bij acquisities en (her)financiering. Op operationeel niveau ondersteunen wij onze participaties onder andere met het verbeteren van bedrijfsprocessen en professionalisering van de organisatiestructuur.

Met haar roots in het familiebedrijf is Berk Partners goed bekend met de dynamiek en specifieke uitdagingen die een familiebedrijf kenmerken. Berk Partners levert eigentijdse financiering en ondersteuning met oog voor normen en waarden.

Waarom Berk Partners?

  1. Financiering
  2. Berk Partners: risicodragende financiering voor uw groei, overname, opvolging
  3. Berk Partners financiert uw bedrijfsplannen via eigen vermogen om uw groei, overname, opvolging te realiseren.
  4. Aanvulling of alternatief voor bankfinanciering