Over Berk Partners

Al 25 jaar een team, samen met ondernemers

Berk Partners ondersteunt ondernemers bij het versnellen van groei en het genereren van bedrijfswaarde van ondernemingen.

Wij investeren al 25 jaar in succesvolle, goed geleide, (familie-) bedrijven die hun hoofdvestiging in Nederland hebben, met een omzet van €5-€75 miljoen en die actief zijn in de voedings- en maakindustrie of als toeleverancier aan de gezondheidszorg.

Berk Partners is onafhankelijk en streeft naar actieve ondersteuning van ondernemers en managementteams om versneld hun (internationale) groeiambities te realiseren. Berk Partners heeft in de loop der jaren geïnvesteerd in ruim 40 bedrijven.

Het ervaren en ondernemende investeringsteam van Berk Partners staat deelnemingen bij op financieel, strategisch en operationeel gebied. In goed overleg wordt met het management van de onderneming een strategische richting bepaald en Berk Partners helpt deze desgewenst uit te voeren.

Duurzaamheid staat bij Berk Partners hoog in het vaandel en daarom zijn door ons de VN-principes voor verantwoord investeren (Principles for Responsible Investment / UN-PRI) ondertekend en handelen wij volgens deze zes principes.

Berk Partners onderstreept het belang van een sterke en goed georganiseerde investeringsmarkt. Daarom is Berk Partners lid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).

nvp logo

Berk Partners staat geregistreerd bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Investeringsstrategie en criteria

Hoe werken wij

Berk Partners participeert in kleine en middelgrote ondernemingen met lange termijn groeipotentie.

Berk Partners is continue actief op zoek naar bedrijven die goed gepositioneerd zijn in (niche)markten, industrieën en sectoren met een lange termijn groeipotentieel. Thema’s die daarbij de bijzondere aandacht hebben zijn: vergrijzing, trends in voeding en innovatie.

Bij iedere investering wordt in nauwe samenspraak met het management van de onderneming een strategisch groeiplan opgesteld, wat de basis vormt voor de verdere langjarige samenwerking. Sterk en participerend management zien wij als cruciaal voor het succes van een gezamenlijke investering. Berk Partners inspireert, prikkelt en ondersteunt het management.

Berk Partners investeert in meerderheden en in minderheden (onder specifieke voorwaarden). Daarbij faciliteren wij vooral groeikapitaal, buy-outs en pre-exits en ondersteunen wij onder meer met verbeteringen binnen de organisatie, overnames en buy-and-build strategieën.

Voorafgaand aan een investering wordt gezamenlijk geïdentificeerd welke mogelijkheden er zijn om waarde te creëren. Doel is dat de onderneming na de investeringsperiode (3-6 jaar) groter en sterker is geworden door duurzame groei. Samen met de ondernemer of het management team wordt vervolgens gezocht naar een nieuwe eigenaar om daarmee de ingezette groei verder voort te zetten.

Berk Partners hanteert de volgende strikte investeringscriteria en -situaties.

40+ transactions completed

Sectoren

Onze focusgebieden

Berk Partners geeft particulieren en Nederlandse en Internationale, professionele en institutionele beleggers de mogelijkheid om te participeren in gezonde, goed geleide kleine en middelgrote ondernemingen.

Berk Partners heeft een sterk trackrecord in en kennis van diverse sectoren. Sectoren waar wij in het verleden ervaring hebben opgedaan, hebben onze specifieke interesse. Berk Partners kent een voorkeur voor toeleveranciers aan de gezondheidszorg, de voedingsmiddelenindustrie en de innovatie maakindustrie.

gezondheidszorg_48633604

Toeleveranciers
gezondheidszorg

Voedingsmiddelen_379405048

Voedingsmiddelen
-industrie

Maakindustrie_413032309

Innovatieve
maakindustrie

Berk Partners Team

Ervaren en gedreven

Succesvol investeren is alleen mogelijk met de juiste mensen en met passie voor resultaat. Ons team bestaat uit ervaren investeerders, allemaal professionals met uitgebreide ervaring als ondernemers in kleine en middelgrote bedrijven.

Het Berk Partners team is volledig op elkaar ingespeeld en heeft samen meer dan 100 jaar financiële, bancaire en private equity ervaring of als ondernemer. Samen beschikken zij over een krachtige mix van ondernemerschap, kennis over fusies en overnames, strategisch advies, bedrijfsfinanciering en operationele vaardigheden. Ondernemerschap zit in het DNA van Berk en daarom investeren wij zelf mee.

2021.09.07 Antal Gojsza Website

Antal Gojsza

Investment Intern

2020.09.15 Website Ewout Thumbnail

Ewout van der Feltz

Investment Analyst

Rimco Geels 3

Rimco Geels

Partner

bw ag2

Alexander Geeris

Investment Analyst

Frank Govaert website 7

Frank Govaert

Partner

Thijs Hofman website 3

Thijs Hofman

Investment Analyst

Willem Kamps web 2

Willem Kamps

Partner

Vergouwen website

Frans Jan Vergouwen

Partner

2021.09.07 Rink van Verzendaal Website

Rink van Versendaal

Investment Intern

Adviseurs

Betrokken en ervaren

Het investeringsteam van Berk Partners wordt inhoudelijk, juridisch en procedureel ter zijde gestaan door adviseurs met een lange staat van dienst als ondernemer, in private equity of als bestuurder of die op een andere manier waardevolle marktkennis of contacten aanbrengen.

De adviseurs zijn actief betrokken bij het investeringsproces. Zij kunnen bijstand bieden bij de identificatie en analyse van investeringsmogelijkheden. Onze investeringsprofessionals hebben mede via deze adviseurs toegang tot een uitgebreid netwerk van experts.

Dick Eykel RvA

Dick Eykel

Advisor

Kees Faber final

Kees Faber

Advisor

Susan van Koeveringe websiteBP fin

Susan van Koeveringe

Advisor

Ton Lahaije RvA

Ton Lahaye

Advisor

Jan Martin Timmer RvA

Jan Martin Timmer

Advisor

2020.01.23 Herman Beens7

Herman Beens

Advisor

2020.01.23 Aart veldhuizen 2

Aart Veldhuizen

Advisor

Onafhankelijk investeringsfonds met veel ondernemerservaring

Huidige investeringen

Lopende participaties

Berk Partners investeert in bedrijven in uiteenlopende sectoren en kent geen specifieke sectorfocus. Wel heeft Berk Partners een specifieke kennis van en voorkeur voor enkele sectoren: innovatieve maakindustrie, voedingsmiddelenindustrie en toelevering aan de gezondheidszorg.

Voormalige Investeringen

Bewezen staat van dienst

Berk Partners heeft een bewezen staat van dienst in het creëren van de waarde bij kleine en middelgrote ondernemingen. Berk Partners heeft de afgelopen 25 jaar geparticipeerd in ruim 40 ondernemingen.

Hieronder een selectie van de bedrijven waarin Berk Partners een belang heeft gehad.

Corporate social responsibility goes hand in hand with successfull investments

Duurzaamheid

Berk Partners gelooft dat zij de taak heeft om een positieve bijdrage te leveren aan haar omgeving, de gemeenschap en het milieu. Niet alleen vanuit het oogpunt van maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook vanuit de overtuiging dat zo de meeste waarde voor haar participaties en aandeelhouders gecreëerd kan worden. Zowel voor als na een investering speelt het bedrijfsbeleid op gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and governance: ESG) een belangrijke rol. Lees hier onze Responsible Investment Policy, waarin is vastgelegd wat wordt verwacht van Berk Partners als investeerder en wat Berk Partners verwacht van haar portfolio bedrijven.

Nieuws

Investeerder Berk Partners neemt belang in Royal Taste Company te Soest

Investeerder Berk Partners private equity neemt belang in koffiebedrijf Royal Taste Company te Soest. Royal Taste richt zich op het
Lees meer

Investeerder Berk Partners neemt belang in HSU te Eindhoven

Investeerder Berk Partners private equity neemt belang in schoonmaakspecialist HSU te Eindhoven. HSU richt zich op het rijklaar maken van
Lees meer

Investeerder Berk Partners neemt belang in Technotape te Baarn

Investeerder Berk Partners private equity neemt belang in Technotape te Baarn, een internationale leverancier van producten voor het hoogwaardig drukken
Lees meer

Naamsverandering Aarts Plastics naar Aarts Packaging

Per 1 september 2020 is de bedrijfsnaam van Aarts Plastics veranderd naar Aarts Packaging. Ook het logo is aangepast.
Lees meer

Diemerzeedijk 27 C
1095 KK Amsterdam
+31 (0)20 26 19 350
info@berkpartners.nl