Scroll Top
Beloningsbeleid

Beloningsbeleid Berk Partners

Berk Partners heeft een beloningsbeleid op basis van Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen zoals opgenomen in Boek 1 Wft Hoofdstuk 1.7. Dit geldt voor alle medewerkers van Berk Partners. Het beloningsbeleid is erop gericht dat beloningen van medewerkers geen onwenselijke risico’s of gedrag opleveren ten aanzien van (in)directe belanghebbenden of soliditeit/continuïteit van Berk Partners.

Het beloningsbeleid is vastgesteld door de directie. Het beloningsbeleid wordt jaarlijks opnieuw bekeken om vast te stellen of het beleid voldoet aan de eisen van de directie, de geldende wet-en regelgeving en de belangen van (in)directe belanghebbenden. Hierbij wordt bekeken of alle vormen van beloning onwenselijk gedrag kunnen stimuleren en hoe het beloningsbeleid voorziet in passende beheersende maatregelen. Indien noodzakelijk kan de beoordeling vaker worden uitgevoerd.

Het beloningsbeleid is in overeenstemming met de integratie van duurzaamheidsrisico’s. De variabele beloning van elke persoon die onder de verantwoordelijkheid van Berk Partners werkt, is gebaseerd op criteria die onder meer omvatten hoe de individuele persoon heeft aangetoond in het beste belang van Berk Partners en de beleggers te hebben gehandeld, met inbegrip van de naleving van het beleid en de procedures van Berk Partners. Dit omvat relevant beleid en processen van Berk Partners op het gebied van beleggingsselectie en risicobeheer, waarin relevante duurzaamheidsrisico’s kunnen zijn geïntegreerd.

Berk Partners keert aan alle medewerkers een vaste maandelijkse vergoeding uit die niet afhankelijk is van doelstellingen of prestaties. Berk Partners kan discretionaire variabele beloningen uitkeren, dit zijn beloningen die zijn verbonden aan het behalen van criteria in relatie tot het functioneren van de medewerker maar ook de financiële soliditeit van Berk Partners. De verhouding tussen vaste en variabele beloningen zijn passend en kunnen nooit meer bedragen dan 20% van het vaste inkomen. Berk Partners werkt niet met gegarandeerde variabele beloningen en toegekende bonussen scheppen geen precedent voor eventuele volgende jaren.

Voor variabele beloningen worden prestatie-indicatoren vastgesteld op basis van een beoordeling of de beloning risico zoekend gedrag zal opleveren en de maatregelen om dat te voorkomen. De toekenning van een variabele beloning is ter discretie van de directie en wordt doorgaans alleen toegekend bij een positieve beoordeling op basis van o.a. de prestatie indicatoren en indien de financiële situatie Berk Partners dat toelaat.