Scroll Top

Investeerder Berk Partners neemt belang in Molenmaker Techniek, producent van hydraulische systemen voor met name weg- en waterbouw

Investeringsfonds Berk Partners heeft per 15 februari 2019 een substantieel minderheidsbelang verworven in het in Sneek gevestigde bedrijf Molenmaker Techniek. Molenmaker Techniek ontwerpt, produceert en onderhoudt hydraulische systemen voor met name de Weg- en Waterbouw.

Achtergrond en activiteit
Molenmaker Techniek is in 2005 opgericht door Otbert Molenmaker en is in 15 jaar tijd uitgegroeid tot een toonaangevende onderneming in haar markt. De onderneming richt zich op het ontwerpen, maken en onderhouden van hydraulische systemen in de ruimst mogelijke zin van het woord. Te denken valt daarbij aan brug- en sluisbedieningen, speciale cilinders, aggregaten en scheepshydrauliek. Daarnaast is ook het ontwerpen en produceren van speciaalmachines voor de productieautomatisering een activiteit van het bedrijf. De systemen worden geleverd met of zonder elektrische besturingen op wens van de klant.

Markt
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een vorig jaar bekend gemaakt dat zij een project start om diverse bruggen, sluizen en tunnels – die stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw – toe zijn aan groot onderhoud. Uitval en storingen zorgen voor hinder, files en economische schade. Door de groei van de mobiliteit neemt de impact hiervan toe. Het ministerie gaat oude bruggen en sluizen verjongen en vernieuwen en zet daarbij in op de toepassing van innovatieve technieken zodat signalen van mogelijke mankementen eerder binnenkomen. Gezien de omvang van de onderhoudsopgave trekt het ministerie vanaf 2020 jaarlijks 350 miljoen euro uit voor de opknapbeurt in plaats van de huidige 150 miljoen euro per jaar.

Gezien de sterke positie van Molenmaker Techniek in deze markt zal een deel van de hierboven genoemde projecten door Molenmaker Techniek kunnen worden verkregen.

Transactie
De transactie betreft een zogenaamde pre-exit. Otbert Molenmaker blijft directeur/eigenaar en Berk Partners verwerft een substantieel minderheidsbelang. Molenmaker voorziet een interessante groeimogelijkheden, zowel autonoom als via buy-and-build, in de markt. Berk Partners wil samen met Otbert Molenmaker deze groeimogelijkheden realiseren en gezamenlijk over een periode van ca. 5 jaar Molenmaker Techniek aan een strategische partij verkopen.