Scroll Top

Kapitaalsinjectie voor nieuw serviceplatform ziekenhuispatiënten

Vanuit je ziekenhuisbed na je knie-operatie een extra maaltijd voor je gezin bestellen, zodat je tijdens het bezoekuur samen kan eten. Een parkeerplaats dichtbij de ingang reserveren. Of de uitslag van het bezoek van de arts vanuit je ziekenhuisbed via beeldbellen direct met je kinderen thuis bespreken. Het Brabantse bedrijf Patiëntline brengt na de zomer dergelijke diensten, infotainment en medische informatie samen op een eigen online platform.

Met de komst ervan breidt Patiëntline haar oorspronkelijke markt, het verhuren van televisies en telefoons, uit naar een businessmodel dat aansluit bij het ‘bring your own device’-principe dat door steeds meer ziekenhuizen wordt ondersteund. Investeerders hebben een kapitaalsinjectie gegeven om de ontwikkeling van het platform te versnellen.

“We hebben toegang tot 40 ziekenhuizen in heel Nederland, bereiken 12.000 bedden en hebben een goed microbetaalsysteem. Dit platform brengt alle onze expertises samen,” licht algemeen directeur Marco Paans de ommezwaai toe. Hij is samen met financieel directeur Hans Kwa een jaar geleden aangetrokken om het bedrijf toekomstgericht te maken. Ziekenhuizen nemen licenties af voor het gebruik van het online platform, dat volledig afgestemd kan worden per instelling of zelfs afdeling.

Paans: “Ons platform werkt nauw samen met hoog gekwalificeerde partners, die de afgelopen jaren hun sporen in de zorg hebben verdiend. Gezamenlijk kwamen we er erachter dat we door onze krachten te bundelen we een unieke propositie aan de markt kunnen aanbieden. Het ziekenhuis kan hierdoor niet alleen beter, maar ook efficiënter communiceren met zijn patiënten.”

De gewijzigde koers van Patiëntline valt samen met de installatie van een nieuwe Raad van Commissarissen. Deze bestaat naast voorzitter Theo Huibers, uit Willem Kamps, Peter Blom en Henk de Boer. Huibers kijkt met vertrouwen naar de nieuw ingezette koers. “Patiëntline stapt als ervaren en vertrouwde speler met bestaande kennis en kunde met een nieuwe propositie in de veranderende zorgmarkt. Het platform past bij de vraag vanuit de ziekenhuizen.” De investering en de aangestelde toezichthouders, allen met kennis van ICT, media of zorg, borgen volgens directeur Paans de toekomst van het twintig jaar oude bedrijf.

Het systeem is in meerdere talen toegankelijk, waaronder Engels, Spaans, Turks en Marokkaans. Hiermee is een overstap naar het buitenland kansrijk. De eerste gesprekken met instellingen in België, Ierland en Spanje vinden al plaats.
Facturering aan patiënten verloopt centraal via het microbetalingssysteem van Patiëntline. Dit beveiliging van dit proces wil het bedrijf samen met haar partner Fujitsu verder ontwikkelen. “We werken aan de mogelijkheid om identificatie middels handpalmscans mogelijk te maken. Deze methode automatiseert het aanmeld- en betalingsproces verder. Onze ervaring is nu al dat patiënten zelden frauderen, omdat ze bang zijn dat dan ook medische gegevens verwisseld worden. De scanmethode kan straks echter ook door de ziekenhuizen zelf ingezet worden.”