Scroll Top
Privacyverklaring

versie 15 september 2023

Berk Capital Management B.V. en Berk Investment Management B.V. (Berk Partners), gevestigd aan de Concertgebouwplein 14, 1071 LN in Amsterdam, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Berk Partners verzamelt persoonsgegevens om haar activiteiten als participatiemaatschappij te kunnen voeren en te kunnen blijven voeren.

Website berkpartners.nl

De website van Berk Partners verzamelt anonieme gegevens over website bezoekers, zodat wij de gebruikerservaring kunnen verbeteren. Wij bepalen onder andere welke pagina’s op onze website veelvuldig worden geraadpleegd, hoe lang er naar een bepaalde pagina wordt gekeken en op welke dagen deze pagina’s worden bezocht.

Voor haar website analyse maakt Berk Partners gebruik van Google Analytics. Hierbinnen zijn geïmplementeerd: de demografische en interesserapporten van Google Analytics. Gegevens die afkomstig zijn uit Google’s op interesses gebaseerd adverteren of doelgroep gegevens van derden (leeftijd, geslacht en interesses) worden binnen Google Analytics gebruikt om een beter inzicht te krijgen in typen website bezoekers, zodat wij de inhoud van onze website optimaal kunnen afstemmen op onze doelgroepen.

Als u gebruikt maakt van het contactformulier op de website dan worden de daarin door u vermelde gegevens, naam, email adres en/of telefoonnummer, opgeslagen en gebruikt om u van antwoord te kunnen voorzien op uw vra(a)g(en). Daarnaast worden de gegevens gebruikt om nieuwsbrieven te kunnen communiceren.

Berk Partners gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Berk Partners gebruikt cookies met technische functionaliteit. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Leadboxer

Op deze website heeft Berk Partners componenten van LeadBoxer geïntegreerd. De LeadBoxer-componenten herkennen en kwalificeren bedrijven die een website bezoeken automatisch. Met de LeadBoxer-component kan Berk Partners potentiële nieuwe participaties en investeerders kwalificeren.

De werkmaatschappij van LeadBoxer is LeadBoxer BV, Singel 542, 1017 AZ, Amsterdam, Nederland.

We gebruiken een trackingpixel van LeadBoxer. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding ingesloten in een webpagina om logboekregistratie en logbestandanalyse in te schakelen om vervolgens een statistische analyse uit te voeren. LeadBoxer stelt ook een cookie in voor het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd.

De cookie wordt gebruikt om geanonimiseerde informatie op te slaan, zoals de toegangstijd en de frequentie van bezoeken aan onze website. Bij elk bezoek aan onze internetpagina’s worden deze bezoekersgegevens, inclusief het IP-adres van de internettoegang gebruikt door de betrokkene, vastgelegd en opgeslagen door de LeadBoxer-server. Verdere informatie en de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van LeadBoxer kunnen worden teruggevonden op https://www.leadboxer.com/privacy/

Relaties

Berk Partners verzamelt gegevens van onder andere corporate finance bureaus en overige intermediairs, participatiemaatschappijen, adviseurs en overige geïnteresseerden. Middels deze gegevens kunnen we, onder andere, desbetreffende persoon benaderen om deze op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen ons participatiebedrijf, uit te nodigen voor activiteiten en afspraken te maken, e.e.a. voor due diligence-, commerciële- en marketing doeleinden. Het gaat om gegevens over: naam, adres, email, telefoonnummer, vocatie en (professionele) interessegebieden.

Investeerders

Van investeerders in een fonds beheerd door Berk Partners worden de volgende gegevens door ons verzameld en bewaard: naam, adres, email, telefoonnummer, vocatie, (professionele) interessegebieden, kopie identiteitskaart, bankrekeningnummer, burgerlijke staat en herkomst fondsen. Deze gegevens worden onder andere gebruikt om de inschrijving in het fonds te kunnen effectueren, te controleren of de fondsen uit legitieme bron komen, om investeerders uit te kunnen nodigen voor aandeelhoudersvergaderingen, om capital calls uit te schrijven en om fondsupdates te communiceren. Zonder deze gegevens beschikbaar te stellen kan een geïnteresseerde investeerder niet deelnemen aan een fonds beheerd door Berk Partners. Contactgegevens van investeerders worden gedeeld met n/p Notarial Partners te Amersfoort, de notaris van Berk Partners. Voor de privacyverklaring van de notaris wordt verwezen naar de website van VBC Notarissen: https://www.np.nl/privacyverklaring/

(Potentiële) Managers van deelnemingen en werknemers van Berk Partners

Van het management van deelnemingen van een fonds beheerd door Berk Partners, van personen die mogelijk geïnteresseerd zijn in een (tijdelijke) betrekking bij één van de deelnemingen van een fonds beheerd door Berk Partners en van werknemers van Berk Partners en potentieel geïnteresseerde werknemers van Berk Partners worden gegevens bewaard om met deze personen te kunnen communiceren, om de persoon te kunnen benaderen over mogelijke functies en om de geschiktheid van een persoon voor een functie vast te stellen. Hiertoe worden de volgende gegevens bewaard: naam, adres, woonplaats, email, telefoonnummer, burgerlijke staat, curriculum vitae en interessegebieden. Voor werknemers van Berk Partners geldt een additionele privacyverklaring welke beschikbaar wordt gesteld bij aanvang van de dienstbetrekking.

Kamer van Koophandel en Company.info

Berk Partners verzameld gegevens uit de databases van de Kamer van Koophandel en Company.info. Hierbij gaat het om de volgende gegevens: bedrijfsnamen, namen van bestuurders en aandeelhouders, adresgegevens, financiële gegevens en juridische gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om potentieel interessante bedrijven voor een participatie te identificeren, om een afweging te kunnen maken om te participeren in een specifieke entiteit en om potentiële investeerders te kunnen benaderen.

Tijdsduur

Verzamelde gegevens blijven bewaard zolang die nodig zijn voor Berk Partners om haar werkzaamheden uit te kunnen voeren en te zorgen voor continuïteit van haar activiteiten.

Inzage, wijziging, verwijdering van gegevens en intrekking toestemming

Mocht u uw gegevens in willen zien, wijzigen en/of verwijderen of als u uw verleende toestemming voor het verzamelen van de gegevens wenst in te trekken, gelieve dan contact op te nemen met info@berkpartners.nl.

Ontvangers gegevens

Van tijd tot tijd zullen selectieve gegevens worden gedeeld met consultants werkzaam voor Berk Partners. Dit alleen voor zover nodig voor specifieke werkzaamheden en zolang als de werkzaamheden duren. Na afloop zal de consultant worden verzocht de gedeelde gegevens te verwijderen.

Opslag en beveiliging gegevens

Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. Tevens worden gegevens van investeerders offline bewaard in een afgesloten archiefkast ten kantore van Berk Partners. Mocht er ondanks de zorgvuldigheid van Berk Partners onvoorziene en/of ongeoorloofde deling van persoonsgegevens met (een) derde partij(en) zijn, zal Berk Partners dit z.s.m. bij de personen in kwestie kenbaar maken en verzoeken deze gegevens bij desbetreffende derden te laten verwijderen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Een klacht over Berk Partners inzake de behandeling van persoonsgegevens kan ook altijd worden ingediend bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Berk Capital Management B.V. & Berk Investment Management B.V.

info@berkpartners.nl
Concertgebouwplein 14
1071 LN Amsterdam
020- 26 19 350