Scroll Top
Verantwoord Investeringsbeleid

Berk Partners streeft ernaar om de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd in alle ESG-facetten te verbeteren. Op basis van de beleggingsstrategie en de voorkeurssectoren is een materialiteitsanalyse uitgevoerd. Hieruit zijn 13 thema’s geïdentificeerd waarop de potentiële portfoliobedrijven impact kunnen hebben:

Milieu Mens Maatschappij
Ecologische voetafdruk Welzijn van werknemers Degelijk management
Afval Diversiteit en inclusie Bedrijfsethiek
Producten Productkwaliteit en -veiligheid Privacy en beveiliging van gegevens
Biodiversiteit Welzijn van de klant Beheer van de toeleverings­keten
ESG-beheer

Op basis van deze 13 duurzaamheidsthema’s worden kansen en risico’s op het gebied van duurzaamheid geïdentificeerd. Deze kansen worden benut en risico’s worden beperkt om de prestaties van het bedrijf voor alle belanghebbenden te maximaliseren. Op deze manier kan Berk Partners duurzame rendementen behalen voor investeerders en tegelijkertijd haar verantwoordelijkheid nemen op het gebied van milieu-, sociale en governance-aspecten.

Elke investering wordt beoordeeld op ESG-factoren tijdens de screening en selectie en tijdens de due diligence. Na de investering voert Berk Partners (via externe adviseurs) een ESG-basislijnbeoordeling uit. Deze wordt uitgevoerd om (a) (i) de status van de ESG-prestaties van het bedrijf waarin wordt geïnvesteerd en (ii) de ESG-risico’s en kansen om het duurzaamheidsniveau te verhogen te identificeren en te beoordelen en (b) de naleving van de principes voor behoorlijk bestuur volgens de SFDR te controleren en te bevestigen. Deze beoordeling wordt elk jaar herhaald om inzicht te krijgen in de voortgang en verbetering in lijn met de doelstelling van het fonds. Tussen de jaarlijkse beoordelingen worden de resultaten besproken met de portfoliobedrijven op aandeelhoudersvergaderingen of tijdens de raad van toezicht. Uit deze gesprekken zullen specifieke doelstellingen worden afgeleid, die jaarlijks bij de beoordeling zullen worden getoetst. Deze aanpak wordt ten tijde van de transactie vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst.

Berk Partners investeert in bedrijven met groeipotentieel. De aanwezigheid van ESG-gerelateerde activiteiten is geen vereiste voor potentiële portfoliobedrijven, maar de aanwezigheid van verbeterpotentieel wel. Een belangrijke factor hierbij is de bereidheid van het management. Er moet een gedeelde overtuiging zijn van de noodzaak tot verbetering op het gebied van ESG. Daarnaast wordt er wel gescreend op een basishygiënegrens. Zo wordt er niet belegd in bedrijven die actief zijn in de uitsluitingssectoren, zoals hieronder aangegeven, of bedrijven met activiteiten die niet voldoen aan behoorlijk bestuur.

Sectoruitsluiting

Berk Partners investeert niet in bedrijven die zich bezighouden met de volgende activiteiten:

 • De productie, distributie, marketing of handel in tabak of tabaksproducten.
 • De productie, het op de markt brengen of het gebruik van, of de handel in (belangrijke onderdelen van) massavernietigingswapens, speciale wapenplatforms, munitie, of onmenselijke wapens of technologieën die onder bestaande internationale verbodsbepalingen vallen, zoals: antipersoonsmijnen en clusterwapens.
 • De eigendom, exploitatie, marketing of het beheer van gokfaciliteiten en/of de ontwikkeling of verwerking van gokactiviteiten.
 • De productie, distributie, hosting of marketing van materiaal of activiteiten met betrekking tot pornografie.

Behoorlijk bestuur

De aanwezigheid van behoorlijk bestuur wordt beoordeeld door due diligence uit te voeren op de volgende factoren:

 • Degelijk management (structuur)
  Door grondige achtergrondcontroles, uitbestede due diligence door HR-professionals op de managers en het verzamelen van verwijzingen, wordt de kwaliteit en integriteit van de managers gewaarborgd. De organisatiestructuur wordt ook beoordeeld en in geval van een afhankelijkheidsrisico wordt de managementstructuur aangepast om goed bestuur te waarborgen.
 • Algemene compliance
  De aanwezigheid van een ondertekende gedragscode, antitrustbeleid, anti-corruptiebeleid, anti-witwasbeleid en klokkenluidersbeleid.
 • Belasting
  Naleving en verantwoordelijkheid. Geen gebruik van offshore belastingparadijzen of lege vennootschappen voor belastingontduiking.
 • Data en cybercrime
  Juiste systemen en naleving van gegevensbescherming en cyberveiligheid.
 • Werknemersrelaties
  Het naleven van collectieve arbeidsovereenkomsten, deelname aan collectieve pensioenfondsen en de aanwezigheid van een ondernemingsraad. Aanwezigheid van een Employee Stock Ownership Plans of Stock Appreciation Rights wordt bekeken en bij voorkeur geïntegreerd.

Zoals hierboven vermeld, wordt goed bestuur beoordeeld op basis van deze factoren. Het ontbreken van voldoende aanwezigheid van een van deze factoren zal na de investering worden aangepast. Als actieve eigenaar zal Berk Partners streven naar controlerende minderheids- of meerderheidsparticipaties om deze wijzigingen te kunnen afdwingen.